Kara Para Aklamayı Önleme Politikası

İşbu "Kara Para Aklamayı Önleme Politikası” (Bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır), Dpara Teknoloji Anonim Şirketi (Bundan sonra “Dpara" olarak anılacaktır) bünyesinde işlem yapan kullanıcıları ve Dpara’nın kullanıcılara sağladığı hizmetler sonucu gerçekleştirilen işlemlerin, yasa dışı elde edilen gelirlerin aklanması, terörizme finansman sağlanmasını kolaylaştıracak girişimlerin önüne geçilmesi için Dpara bünyesinde çalışan ekip tarafından denetlendiğinin ve bu kapsamda Dpara’da gerçekleştirilen işlemlerin 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun başta olmak üzere yürürlükteki sair mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirdiğinin kullanıcılara bildirilmesi için düzenlenmiştir.

www.dpara.com adresinden erişilen Dpara'da işlem gerçekleştiren kullanıcılar (Bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) işbu Politika’yı gayrikabil-i rücu olarak kabul eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

Dpara işbu Politika’nın amacına ulaşması için aşağıda sayılan hususlarda gerekli tedbirleri alacaktır:

1) İşlem gerçekleştirmek isteyen Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini yasal sınırlar içerisinde doğrulama ve teyit etme
2) Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerinin izlenmesi ve takibi
3) Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ve şüphe duyulan işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme ve işbu Politika çerçevesinde işlemleri kayıt altına alma
4) İşbu Politika’nın uygulanabilmesi için gerekli personel kadrolarını oluşturma.

Dpara, Kullanıcı'nın finansal faaliyetlerinin izlenmesinde riske dayalı bir yaklaşım benimser. Risk analizi yapıp, risk analizi sonucu elde ettiği veriler çerçevesinde Kullanıcı’yı izlemeye alabilir. Risk Analizi ve kontrol faaliyetlerinin amacı, Dpara’yı ve Kullanıcı'yı risklere karşı korumaktır. Dpara oluşabilecek menfi ve müspet zararların önüne geçilmesini hedeflemektedir.

Dpara bünyesinde gerçekleştirilecek risk analizi ve kontrol faaliyetleri Dpara’nın ilgili departmanı sorumluluğunda yürütülmektedir. Dpara risk analizi ve kontrol faaliyetleri kapsamında aşağıdaki önlemleri almaktadır.
 • Yüksek risk grubundaki Kullancı’ya ait işlemlerin izlenmesi ve kontrolü
 • Olağandışı ve risk teşkil eden işlemlerin izlenmesi ve kontrolü
 • Yüksek riskli ülkelerle yapılan işlemlerin izlenmesi ve kontrolü
 • Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen işlemlerin önceden belirlenmiş bir limiti aşıp aşmadığının analizi
 • Kullanıcı'ya ait bilgi ve belgelerin doğruluğunun ve güncelliğinin kontrol edilmesi
 • Kripto para alım, satım ve transferine ilişkin muhafaza edilmesi gereken bilgilerin muhafazası

Dpara, yüksek risk grubunda yer alan Kullanıcı ve işlemleri aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

 • Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100.000-TL (Yüz Bin Türk Lirası) veya fazlası ise;
 • Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100.000-TL (Yüz Bin Türk Lirası) veya fazlası ise;
 • Yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda herhangi bir limit gözetmeksizin;
 • Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve/veya yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde herhangi bir limit gözetmeksizin;
 • Üçüncü kişi yararlanıcıları gizleme potansiyeline sahip, bu hususta üçüncü parti yazılım kullanmak suretiyle şüpheli işlem gerçekleştiren Kullanıcı
 • Gayrimeşru amaca sahip olağandışı işlemler
 • Dpara, işbu politikanın gereği olarak, kara para aklama ve terörizm finansmanının önlenmesini amaçlayan mevzuatlara ve Dpara’nın sair hususlardaki politikalarına uygun olup olmadığını sürekli olarak denetlemekle yükümlüdür.


İşbu Politika’nın yürütülmesinden Dpara sorumlu olacaktır.

Cevap aradığınız sorularınız mı var ? Bize sorun