Müşterini Tanı Politikası

İşbu Müşterini Tanı Politikası’nın amacı; temelinde riske dayalı bir yaklaşım ile Dpara Teknoloji Anonim Şirketi (“Dpara” veya “Şirket”) bünyesinde yer alan müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirip riski en aza indirmek, suç ve kötüye kullanım ile elde edilecek olan gelirlerin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önüne geçilmesi adına çalışanların bilinçlendirilmesi ve Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi adına kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir.

Bu Müşterini Tanı Politikası kapsamında, Şirkete ve faaliyetlerine zarar vermemesi için haklarında tanıma politikası uygulanan kullanıcılar, www.dpara.com adresinden erişilen platforma (“Platform”) üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden faydalanan ve karşılığında işbu Müşterini Tanı Politikası’ndaki konuları kabul eden gerçek bir kişiyi ifade etmektedir. (“Müşteri”)

Dpara, Müşterini Tanı Politika’sını başta yürürlükteki mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlamıştır.

1. Kimlik Doğrulama

Dpara, işbu Müşterini Tanı Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemle başvurmaktadır.

 • Müşteri'nin kimliğini doğrulama
 • Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için çeşitli önlemler alma
 • Müşteri’yi ve Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemlerle Müşteri ilişkileri boyunca izlenme ve Müşteri profili ile karşılaştırma
 • Müşteri davranışlarının analizi ile yapılan veya yapılmak istenen işlemlerin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme
 • Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşteri’leri, işlemleri ve diğer Müşteri'leri izleme

Müşterini Tanı Politikası çerçevesinde Müşteri kimliği, Müşteri ile Şirket arasında hizmet ilişkisi kurulmadan ya da Müşteri herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tamamlanacaktır. Müşteri ile Şirket hizmet ilişkisi kurulurken Müşteri’nin Şirket’e ait Platform’a üye olma amacı ve bu Platform’da yapacağı işlemler ile amaçladığı hususlar hakkında bilgi edinilecektir. Müşteri kimlik doğrulama prosedürü aşağıdaki hallerde işletilecektir.

 • Her türlü hizmet ilişkisi kurarken parasal tutardan bağımsız olarak; ayrıca
 • Tek bir dijital para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100000 TL eşit veya fazla ise;
 • Tek bir dijital para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100000 TL eşit veya fazla ise;
 • Yürülükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak
 • Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde parasal tutardan bağımsız olarak

Platform üzerinde işlem talep eden Müşteri’nin, söz konusu işlemi üçüncü bir kişinin yararına gerçekleştirdiği durumlarda; hem işlemi talep eden Müşteri’nin hem de yararına işlem yapılan üçüncü kişinin kimlik doğrulaması yapılmaktadır.

Müşteri’nin kendi adına hareket ettiğini beyan ettiği; ancak üçüncü bir kişinin yararına hareket ettiğinden şüphelenilen hallerde, Şirket gerçek yararlanıcının kimliğini belirlemek için bütün önlemleri almaktadır.

Dpara, yürürlükteki mevzuat uyarınca Platform’daki ve her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde ilgililerine ibraz edecektir.

2. Hizmet İlişkisi Kurulmayacak Müşteriler

Dpara, işbu Müşterini Tanı Politikası uyarınca, aşağıda yer alan özelliklere sahip Müşteriler ile herhangi bir hizmet ilişkisi kurmayacaktır.

 • Anonim veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı oluşturmak isteyen müşteriler
 • Gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden müşteriler
 • Suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (OFAC, AB, BM, HMT, vb.) yayınlanan listelerde bulunan müşteriler
 • Kimlik doğrulama taahhüt edilmediği ya da hizmet ilişkisinin amacı konusunda yeterli bilgi temin edilmediği durumlarda
 • Para aklama için Şirket’in dahili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, taklitçilik, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan müşteriler,
 • Yasadışı bahis, kumar işlemleri

3. Hizmet İlişkisi Kurulmadan Önce Hakkında Bazı Tedbirler Alınacak Müşteriler

Dpara’ın Müşteriler’e risk temelli yaklaşıyla aşağıda yer alan özelliklere sahip Müşteriler ve işlemler yüksek risk kategorisinde tanımlanmış olarak detaylı inceleme sürecinden geçirilecektirler.

 • Siyasi Nüfus Sahibi Kişiler
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Vakıflar, Yardım Kuruluşları, Dernekler vb.)
 • Dijital para faaliyetlerinin yasaklandığı ve oldukça kısıtlandığı ülke veya bölgelerde bulunan gerçek kişiler
 • Yapay zeka tarafından tespit edilen anormal al - sat davranışları sergileyen Müşteriler
 • Manipülasyon girişiminde olan veya farklı sektörde bu konudan ismi duyulan Müşteriler
 • Yüksek miktarlı işlemler

Yukarıda bahsi geçen Müşteriler ve işlemler bakımından, hizmet ilişkisi kurulmadan önce veya ilgili işlem gerçekleştirilmeden önce Şirket üst düzey yöneticisinden izin alınması gerekmektedir. Müşteriler ile hizmet ilişkisi kurulmadan önce, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında bilgi sağlanmalı, bu kapsamda Müşteri hakkında herhangi bir resmi kurum nezdinde soruşturma başlatılmadığından veya ilgili bir soruşturma başlatıp bir ceza uygulamadığından kamu kaynakları kullanılarak emin olunmalıdır.


Cevap aradığınız sorularınız mı var ? Bize sorun